Toiminta

Ammattiosastomme noudattaa kahden kokouksen periaatetta, eli meillä on yhdistyslain mukaiset sääntömääräiset vuosikokoukset keväällä ja syksyllä. Kokouksista tulee aina ilmoittaa koko jäsenistölle ajoissa, ja ao käyttääkin viestinnässä sekä Tehy-lehteä että sähköpostia. Kokouksista ilmoitetaan myös omilla nettisivuillamme.

Hallitus valitaan joka toinen vuosi, syyskokouksessa 2012 valittiin siten hallitus kaudelle 2013-2014. Sääntömääräinen kokous eli käytännössä siis jäsenet aina valitsevatkin keskuudestaan hallituksen. Puheenjohtaja valitaan aina erikseen, muuten hallitus päättää tehtävien jaosta aina kautensa ensimmäisessä kokouksessa eli järjestäytymiskokouksessa. Sihteeri, jäsensihteeri ja taloudenhoitaja voidaan myös tarvittaessa kutsua hallituksen ulkopuolelta. Hallitukseen valitaan vain sellaisia henkilöitä, jotka itse ovat halukkaita siihen osallistumaan, velvollisuutta ei siten kenelläkään ole hallitustyöhön.

Hallitus käyttää jäsentensä antamaa luottamustehtävää harkiten ja jäsenten kentältä antamia viestejä tunnollisesti kuunnellen. Hallituksen kokouksia järjestetään tarvittaessa, kuitenkin useampia vuodessa. Tavallisesti sekä kevät- että syyskaudella kokoonnutaan 2-3 kertaa, ja aina vähintään kerran ennen sääntömääräisiä vuosikokouksia. Kokoukset pyritään pitämään jäsenten työpaikoilla, jotta saisimme käsityksen missä ja millaisissa oloissa jäsenemme työskentelevät.

Ammattiosaston tulot koostuvat lähinnä niistä jäsenmaksuista kerätyistä osuuksista, minkä keskusjärjestö Tehy ammattiosastoille myöntää jäsenmäärien perusteella. Taloudenhoitaja hoitaa juoksevat menot kuten ao:n puhelinkulut ja jäsenetujen käytöstä syntyneet liikuntapaikkojen käyttökorvaukset. Muut kustannukset käsitellään hallituksessa, ja vaativat kirjanpidolliset tapahtumat hoidetaan kirjanpitotoimistossa. Kaikki ao:n raha käytetään ao:n ja sen jäsenten hyödyksi, joten muun ammattiosaston tehyläinen jäsen ei voi hyödyntää meidän ammattiosastomme tarjoamia etuuksia.